Hơn Cả Yêu (Đức Phúc) – Cảm Âm Chuẩn, Cảm âm Sáo Trúc,Cảm Âm Kalimba

Cảm Âm Sáo Trúc Hơn Cả Yêu:

Em hay hỏi anh, rằng: Anh yêu em nhiều không?
Mi2 mi2 re2 mi2, do2 re2 mi2 mi2 re2 mi2
Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng.
Mi2 fa2 sol2 fa2 sol2 mi2-re2 do2 la fa2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2-do2
Khi anh nhìn em, là anh thấy cuộc đời anh
Mi2 mi2 re2 mi2, do2 re2 mi2 mi2 re2 mi2
Là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai.
Re2 mi2 fa2 mi2 fa2 mi2-re2 do2, sol sol sol re2 re2 do2 re2
Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn
Re2-do2 la2 la2 la2 do3 si2 la2 sol2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2-fa2-sol2-fa2-mi2
Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời mong em hãy cảm nhận thôi.
Do2 do2 la2 la2 la2 do3 si2 la2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2 fa2 sol2
[Điệp Khúc:]
Cao hơn cả núi
Mi2 mi2 re2 sol2
Dài hơn cả sông
Re2 mi2 re2 mi2
Rộng hơn cả đất
Re2 mi2 re2 la2
Xanh hơn cả trời
Mi2 mi2 re2 do2
Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi.
Fa2 fa2 fa2, mi2 mi2 re2 do2 mi2 re2
Vượt qua ngọn gió
Re2 mi2 re2 sol2
Vượt qua đại dương
Re2 mi2 re2 mi2
Vượt qua cả những áng mây thiên đường
Re2 mi2 re2 la2 la2 sol2 sol2 mi2
Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ… Hơn cả yêu.
Fa2 fa2 fa2 mi2-re2-do2, la fa2 mi2 mi2 re2 do2 mi2 fa2, do2 si do2
[Lời 2:]
Anh vẫn còn nhớ, lần đầu tiên ta gặp nhau
Mi2 mi2 re2 mi2, re2 re2 mi2 mi2 re2 mi2
Chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời.
Mi2 fa2 sol2 fa2 sol2 mi2 re2 do2 la sol2 fa2 fa2 mi2 fa2 mi2-re2
Anh không còn mơ, gặp và yêu ai được nữa
Mi2 mi2 re2 mi2, re2 re2 mi2 mi2 re2 mi2
Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời.
Mi2 fa2 sol2 sol2 fa2 mi2 do2, la fa2 fa2 fa2 sol2 mi2-re2
[Điệp Khúc:]
Cao hơn cả núi
Mi2 mi2 re2 sol2
Dài hơn cả sông
Re2 mi2 re2 mi2
Rộng hơn cả đất
Re2 mi2 re2 la2
Xanh hơn cả trời
Mi2 mi2 re2 do2
Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi.
Fa2 fa2 fa2, mi2 mi2 re2 do2 mi2 re2
Vượt qua ngọn gió
Re2 mi2 re2 sol2
Vượt qua đại dương
Re2 mi2 re2 mi2
Vượt qua cả những áng mây thiên đường
Re2 mi2 re2 la2 la2 sol2 sol2 mi2
Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ… Hơn cả yêu.
Fa2 fa2 fa2 mi2-re2-do2, la fa2 mi2 mi2 re2 do2 mi2 fa2, do2 si do2
Đánh giá