Giới Thiệu Fingerstyle

  • Bài 2: Giới thiệu về Fingerstyle:

Video này nằm trong khóa học Guitar Fingerstyle Cơ bản của Haketu (Share miễn phí) : https://www.guitarshare.vn/2019/04/khoa-hoc-guitar-fingerstyle-co-ban.html

Đánh giá