Giáo trình Tự học đàn Guitar từ Cơ bản đến Nâng cao (Miễn phí)

Giáo trình Learn & Master Guitar do Steve Krenz biên soạn là một giáo trình về rất hay về guitar modern. Sách được biên soạn rất công phu, chi tiết. Các bài tập phong phú, nâng dần độ khó theo thời gian tập luyện của người học, giúp người học có thể nắm bắt được kĩ thuật một cách tuần tự. Kèm theo sách là bộ video, cd hướng dẫn các kĩ thuật trong sách, rất thiết thực, sinh động. Sách gồm 20 chương, được trình bày theo thứ tự từ cơ bản đến nâng cao. Phù hợp với những người bắt đầu tập guitar.

Ebook bao gồm 20 chương (111 trang) được trình bày theo thứ tự từ cơ bản đến nâng cao rất phù hợp với những bạn bắt đầu chơi guitar:

Chương 1 – Bắt đầu: Tên của các dây, kỹ thuật tay, chỉnh dây guitar, bài tập luyện ngón.
Chương 2 – Đọc nhạc và node ở dây 1 và 2: Đọc nhạc, các node trên dây 1 và 2, bài tập.
Chương 3 – Các node ở dây 3 và 4: Dấu nối, dấu chấm đôi, dấu lặp lại, node móc đơn, node ở dây 3, 4 và bài tập.
Chương 4 – Các node ở dây 5 và 6: Dấu thăng, dấu ngang, dấu bình, hợp âm Am và E, node ở dây 5, 6 và bài tập.
Chương 5 – Hợp âm dây buông cơ bản: hợp âm dây buông 1 – 2 – 3.
Chương 6 – Hợp âm 7 thứ (m7) và hợp âm Sus.
Chương 7 – Hợp âm chặn ở dây 6: Nửa cung và một cung, hợp âm chặn ở dây 6, các âm giai trưởng, bài tâp.
Chương 8 – Các hợp âm chặn ở dây 5: Khóa và hóa biểu, âm giai thứ và trưởng song song.
Chương 9 – Quạt dây: Kỹ thuật quạt dây, Quãng nguyên cung và quãng hòa thanh.
Chương 10 – Fingerstyle Guitar: Kỹ thuật Fingerstyle và bài tập.
Chương 11 – Các âm giai ngũ cung: Hình thức và kiểu mẫu.
Chương 12 – Hợp âm nâng cao: Hợp âm 2, hợp âm 7 trưởng, hợp âm 11 thứ, bài tâp và hợp âm thay thế.
Chương 13 – Chơi nhạc Blue: Âm giai Blue, ngũ cung thứ với node Blue, tiến trình âm giai Blue, hợp âm 3 node và bảng.
Chương 14 – Thêm vài phong cách: Trượt node, trượt theo đoạn, nhéo dây, luyến lên, luyến xuống, chấm node.
Chương 15 – Guitar điện – Trái tim của Rock & Roll: Hợp âm mạnh, nhéo kiểu country, trượt quãng 4, trưởng hòa thanh.
Chương 16 – Quạt dây nâng cao: Node móc kép, quạt dây với node móc kép, quạt dây với trọng âm, bài tập.
Chương 17 – Đi xa hơn vị trí thứ nhất: Âm giai 3 node ở trên một dây, bảng hợp âm 7.
Chương 18 – Jazz: Hợp âm Jazz và tiến trình hợp âm.
Chương 19 – Solo: Kỹ thuật solo và bài tập luyện tai nghe.
Chương 20 – Các hợp âm cần biết: Công thức hợp âm, tóm tắt và cách dịch chuyển.

File download: Learn_&_Master_Guitar_Vietnamese
Định dạng: PDF
Dung lượng: 9 MB
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Download ebook : https://www.guitarshare.vn/download-tabs/hjg6ztfnrz0v

Đánh giá