Em đã thấy anh cùng người ấy (Hương Giang) – Hướng Dẫn Đệm Hát, Intro Tab, Hợp âm Guitar

Hướng dẫn đệm hát Em đã thấy anh cùng người ấy:

Hợp âm:

INTRO
[C*m7] [G*m] [Asus2] [E] [F*m7] [C*m7] [D*7] [G*7] 
Và em [C*5] đã thấy anh cùng [G*m5]người ấy làm [Asus2] điều gì đêm [E] ấy 
Em [F*m5] muốn biết anh thấy [C*5] thế nào có [D*7] như khi hôn [G*7] em? 
Dù em [C*5] cố gắng, trấn an [G*m5] mọi thứ mọi [Asus2] chuyện rồi sẽ [E] qua 
Nhưng [F*m5]đ âu biết có còn [C*5] nguyên vẹn như [D*7] khi anh bước [G*7] đi 
ĐK
Và em [C*5]đã thấy anh cùng [G*m5]người ấy làm [Asus2]điều gì phía [E]sau 
Em [F*m5]khóc như vậy [C*5]đau như vậy. [D*7]Anh đâu biết [G*7]đâu 
Và em [C*5]đã thấy người đang [G*m5]đổi thay [Asus2]chính anh ngay [E]lúc này 
Nếu [F*m5]hết yêu rồi, [C*5]cứ buông tay [D*7]sao anh lại làm [G*7]như [C*5]thế này!  

Đánh giá