Ebook hướng dẫn kỹ thuật tremolo

Tremolo là một kỹ thuật đặc trưng của guitar, dùng 3 ngón trỏ, giữa và áp út gảy lên 1 dây cùng 1 lúc để tạo thành âm thanh liên tục tiếp nối nhau không ngừng nghỉ. Kỹ thuật này không quá phức tạp, nhưng cần sự tinh tế.

Download Tài liệu PDF

Đánh giá
Exit mobile version