Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh (Erik) – Tab Guitar Solo

Guitar Tab Có tất cả nhưng thiếu anh:
Hợp âm Có tất cả nhưng thiếu anh:

[Em]…Anh đang trong từng ngày nhìn em đổi [Bm]thay 
Anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến [C]vậy
Có những nỗi buồn… từ ở [Am]đâu chẳng một ai [Bm]muốn nhưng tại [Em]sao 
Một người nơi nao tự nhiên cướp [Bm]lấy em đi bằng cách nào
Duyên [Am]nợ mình trả hết [Bm]cho nhau thật vậy [Em]..sao 
Giọt nước [Am]mắt anh rơi [Bm]hỏi em ơi [Em]tại sao…
Vì [C]yêu, mà anh thấu [Bm]hiểu, 
Dù em có [Am]là gì em chẳng [D]có gì vẫn [G]yêu
Trả lại [C]em, của anh lúc [Bm]đầu, 
Anh muốn bên [Am]em đến lúc em [Bm]già vẫn là [Em]của anh.
Vậy tại [C]sao, tình yêu mà anh đã [Bm]trao, 
Rồi nỡ còn đi lấy [Am]lại trao ai chẳng [D]an phận ở [G]lại
Chẳng [C]lẽ, là anh nhìn sai mất [Bm]rồi
Thôi để em [Am]lại anh sẽ không [Bm]phiền làm em [Em]nghĩ thêm
Đến lúc em [Am]có tất cả quay [Bm]lại lại chẳng [Em]có anh.
[Am]Người còn yêu sẽ [D]chẳng đắn đo 
Hết yêu [G]thì tìm mọi lý [Em]do
[Am]Cạnh một ai mà [D]chẳng biết sai là tự [G]thiêu đi lòng nhẫn nại
Tình yêu… [F#m7b5]sẽ có những lúc rất [B7]sâu… đậm 
Là lúc dễ [Em]mắc sai lầm
Lạ thay..[Am]..đôi khi ra đi chỉ [Bm]vì… quá [Em]tốt

Đánh giá