Có tất cả nhưng thiếu anh (Erik) – HƯỚNG DẪN GUTIAR, INTRO TAB, HỢP ÂM

Hướng Dẫn Đệm hát:

Hợp âm:

[Em] Anh đang trong từng ngày nhìn em đổi [Bm] thay 
Anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến [C] vậy 
Có những nỗi buồn… từ ở [G] đâu chẳng một ai [Bm] muốn nhưng tại sao 
[Em] Một người nơi nao tự nhiên cướp [Bm] lấy em đi bằng cách nào 
Duyên [C] nợ mình trả hết [D] cho nhau thật vậy [Em] sao 
Giọt nước [Am] mắt anh rơi [Bm] hỏi em ơi [Em] tại sao… 
Vì [Em] yêu, mà anh thấu [Bm] hiểu 
Dù em có [C] là gì em chẳng [D] có gì vẫn [G] yêu [Em] [Am7] [G] 
Trả lại [Em ]em, của anh lúc [Bm] đầu 
Anh muốn bên [C] em đến lúc em [D] già vẫn là [Em] của anh 
Vậy Tại [Em] sao, tình yêu mà anh đã [Bm] trao 
Rồi nỡ còn đi lấy [C] lại trao ai chẳng [D] an phận ở [G] lại  [Em] [Am7] [G] 
Chẳng [Em] lẽ, là anh nhìn sai mất [Bm] rồi 
Thôi để em [C] lại anh sẽ không [D] phiền làm em [Em] nghĩ thêm 
Đến lúc em [Am] có tất cả quay [Bm] lại lại chẳng [Em] có anh 
[C] Người còn yêu sẽ [D] chẳng đắn đo 
Hết [Bm] yêu thì tìm mọi lý [Em] do 
[C] Cạnh một ai mà [D] chẳng biết sai 
Là tự [Bm] thiêu đi lòng nhẫn [Em] nại 
Tình yêu [Am] … sẽ có những lúc rất [Bm] sâu.. đậm 
Là lúc dễ [Em] mắc.. sai lầm 
Lạ thay [Am]… đôi khi ra đi chỉ [Bm] vì… quá [E] tốt

Đánh giá