Chiếc Đèn Ông Sao – TAB Guitar Solo Đơn Giản

 

Guitar TAB Chiếc đèn ông sao:

Hợp âm Chiếc đèn ông sao:

Lời 1:
Chiếc đèn ông [G]sao sao năm cánh tươi màu
Cán đây rất [E7]dài cán cao quá [Am]đầu
Em cầm đèn [Em]sao em hát vang [Am]vang
Đèn sao tươi [D]màu của đêm rằm liên [G]hoan.
 
Tùng rinh [G]rinh tùng tùng tùng rinh rinh
Đây ánh sao [Am]vui chiếu xa non [D]ngàn
Tùng rinh [G7]rinh rinh rinh tùng rinh [C]rinh
Ánh sao Bác [D]Hồ tỏa sáng nơi [G]nơi.
 
Tùng rinh [G]rinh tùng tùng tùng rinh rinh
Đây ánh sao [Am]vui chiếu xa non [D]ngàn
Tùng rinh [G7]rinh rinh rinh tùng rinh [C]rinh
Ánh sao Bác [D]Hồ tỏa sáng nơi [G]nơi.
 
Lời 2:
Đây đèn ông [G]sao sao năm cánh tươi vàng
Ánh sao sáng [E7]ngời chiếu miền non [Am]ngàn
Em cầm đèn [Em]sao em hát vang [Am]vang
Đây ánh hòa [D]bình đuổi xua loài xâm [G]lăng
 
Tùng rinh [G]rinh tùng tùng tùng rinh rinh
Đây ánh sao [Am]vui chiếu xa non [D]ngàn
Tùng rinh [G7]rinh rinh rinh tùng rinh [C]rinh
Ánh sao Bác [D]Hồ tỏa sáng nơi [G]nơi.
 
Tùng rinh [G]rinh tùng tùng tùng rinh rinh
Đây ánh sao [Am]vui chiếu xa non [D]ngàn
Tùng rinh [G7]rinh rinh rinh tùng rinh [C]rinh
Ánh sao Bác [D]Hồ tỏa sáng nơi [G]nơi.
Đánh giá