Cây đàn sinh viên – Tab Guitar

Download Tab Guitar
 
Lời bài hát:

 

Đời sinh viên có cây đàn ghi ta 

 

Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca

 

Có anh bạn xa nhà

 

Có cô bạn nhớ cha 

 

Cất vang cùng lời ca

 

 

 

Đời sinh viên quý cây đàn ghi ta

 

Nhờ ghi ta mới quen nàng mời ca

 

Buông tiếng đàn tang tình tang tính

 

Hát lên bài nhớ thương

 

Thương mến tình đồng hương

 

 

 

Đời sinh viên sống trong tình bạn thân

 

Khi anh thấy buồn tôi nâng phím đàn

 

Tính tang tình tình tang

 

Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó

 

Cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên

 

 

 

Rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa

 

Khi nghe tiếng đàn ta nhớ năm nào

 

Thức suốt đêm dài những ngày thi đến

 

Giờ nhớ nhau nhớ nhau thật nhiều

 

Giờ nhớ nhau ta ôm đàn ghi ta

 

Đánh giá