CANON IN C (Easy) – Tab Guitar đơn giản

YouTube video player


   Canon in C là một bài solo với dòng Canon được tạo ra bởi Johann Pachelbel, bài này chơi cũng khá đơn giản chỉ với dòng hợp âm Canon như sau:
C G Am Em F C F G

Đánh giá
Exit mobile version