Cảm giác ấy sẽ ra sao – Lou Hoàng | Tab Guitar PDF


Lời bài hát:
Nếu có lúc đôi ta phải nhìn lại 
Nếu có lúc yêu đương này nhạt phai 

Sẽ thế nào nếu chia tay 
Không muốn phải nuối tiếc 
Sẽ có lúc không ai hiểu được mình 
Sẽ đến lúc không biết phải làm sao 
Nếu chia tay sẽ thế nào 
Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì 
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? 
Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào? 
Tạm biệt người yêu trong hồi ức 
Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức 
Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu 
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? 
Cô đơn lên ngôi suốt bao đêm dài 
Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất 
Tạm biệt người mang bao phiền phức 
Đến con tim này 
Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu 
Nếu có lúc đôi ta phải nhìn lại 
Nếu có lúc yêu đương này nhạt phai 
Sẽ thế nào nếu chia tay 
Không muốn phải lặng im 
Sẽ có lúc không ai hiểu được mình 
Sẽ đến lúc không biết phải làm sao 
Nếu chia tay sẽ thế nào 
Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì 
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? 
Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào? 
Tạm biệt người yêu trong hồi ức 
Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức 
Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu 
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? 
Cô đơn lên ngôi suốt bao đêm dài 
Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất 
Tạm biệt người mang bao phiền phức 
Đến con tim này 
Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu 
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? 
Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào? 
Tạm biệt người yêu trong hồi ức 
Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức 
Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu 
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? 
Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào? 
Tạm biệt người yêu trong hồi ức 
Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức 
Đã bao nhiêu lần 
Nếm cay đắng khi yêu 
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? 
Cô đơn theo suốt bao đêm dài 
Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất 
Tạm biệt người mang bao phiền phức 
Đến con tim này 
Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu

Đánh giá