CÁCH CHƠI TAY PHẢI CHUẨN VÀ 1 ÍT NHẠC LÝ CƠ BẢN

Phần 2 – Tập nhịp 3/4 và ứng dụng Con kênh xanh xanh:

Phần 3 – Cách tập giữ nhịp 2/4 và 4/4:

Bài 4: CÁCH CHƠI TAY PHẢI CHUẨN VÀ 1 ÍT NHẠC LÝ CƠ BẢN
Link khóa học Full: https://www.guitarshare.vn/2020/08/khoa-hoc-guitar-em-hat-cho-nguoi-moi.html

Đánh giá