Cách chơi Điệu BOSTON trong Đệm hát Guitar

Có thể nói Boston là điệu Valse nhưng được thêm một nốt đơn vào mỗi tiếng Chát

Bài này chúng ta sẽ cùng học về cách chơi điệu Boston nhé !

Học trực tiếp với Chúng tôi chỉ từ 450k. Học ngay tại đây

Nhịp điệu

Boston chơi ở nhịp 3/4 hoặc 3/8

Cách chơi điệu Boston

Có 2 cách cơ bản để chơi điệu Boston

  • Bùm – xình chát – xình chát – xình
  • Bass – 3 – 12 – 3 – 12 – 3

Luyện tập

Chúng ta sẽ vận dụng điệu Boston này vào bài hát Nhỏ ơi nhé, bài này cũng có thể chơi theo điệu Valse nhưng chơi Boston sẽ hay hơn !

Hợp âm Nhỏ ơi

Lần [Am]đầu ta gặp [G]nhỏ, trong [Em]nắng chiều bay [Am]bay
Ngập[Am] ngừng ta hỏi [G]nhỏ, nhỏ [G7]bảo nhỏ không [C]tên
[A7]thì nhỏ không [Dm]tên, bây [G7]giờ quen nhé [E7]nhỏ, nhỏ [Am]ơi.
Lần [Am]này ta gặp [G]nhỏ trong [Em]nắng chiều bay [Am]bay
Ngập [Am]ngừng ta hỏi [G]nhỏ, nhỏ [G7]bảo nhỏ chưa [C]yêu
[A7]thì nhỏ chưa [Dm]yêu, bây [G7]giờ yêu nhé [E7]nhỏ nhỏ [Am]ơi.
Điệp Khúc
Lần [Am]này, nhỏ quay [Dm]đi không [G7]thèm nhìn ta [C]nữa
Giọt [Am]sầu rơi một [Dm]mình chỉ [A7]còn ta một [Dm]mình, nhỏ [Am]ơi
Còn [Am]gì đâu hỡi [G]nhỏ, bao [Em]nắng chiều phôi [Am]phai
Kỷ[Am] niệm ta cùng [G]nhỏ, giờ [G7]chỉ là hư [C]
[A7]Thì là hư [Dm]vô, xa [G7]rồi vẫn nhớ [E7]hoài, [Am]nhỏ ơi.
Tình [Am]cờ ta gặp [G]nhỏ, trong [Em]nắng vàng ban [Am]mai
thẹn [Am]thùng ta hỏi [G]nhỏ, nhỏ [G7]bảo khờ ghê [C]đi
[A7]thì khờ ghê [Dm]đi, thương [G7]rồi sao chẳng [E7]hiểu, nhỏ [Am]ơi.
[A7]thì khờ ghê [Dm]đi, thương [G7]rồi sao chẳng [E7]hiểu, nhỏ [Am]ơi.
5/5 - (2 votes)