Cách Đánh Điệu TWIST trong Đệm Hát Guitar

Điệu Twist: Giai điệu dồn dập, tiết tấu nhanh, vui tươi, thích hợp với các buổi sinh hoạt tập thể.

1. Nhịp: 2/4, 4/4
2. Cách đánh:
   2.1. Cách móc: Bass 321-321 Bass 321
   2.2. Cách quạt chả: Bass XL Bass X
3. Vận dụng: (I’m Your, Là Con Gái Thật Tuyệt, 60 Năm Cuộc Đời…)
Chờ Người Nơi Ấy
ST: Huy Tuấn ♪ Nhịp 2/4 ♫ Điệu Twist
[Bm]Ngồi lại nhấp chén [F#m]say
Lắng trong [G]lòng mình những đắng [F#m]cay
[Bm]Ngày dài thấm thoắt [F#m]rơi
Muốn quên [G]đi những [A]phận bèo [Bm]trôi.
[Bm]Ngọc ngà cũng mấy [A]phen
Lấm trong [Bm]bùn hoài cũng thấy [A]quen
[Bm]Ngồi buồn ngó gót [A]sen
Trách sao [G]cõi đời [A]này đỏ [Bm]đen.
ĐK:
Chờ người nơi [G]ấy
Về đây mang [F#m]theo những dấu yêu
Chở che cho [Em]nhau những [F#m]đêm lạnh
[Bm]lùng
Chờ người đâu [G]thấy
Người còn hoài [F#m]xa cách xa
Một mình trong [Em]đêm lắng [F#m]nghe gió
[Bm]than.
Vì lời ai [G]hứa
Một ngày dìu [F#m]em bước đi…
Tìm về nơi [Em]xa phút [F#m]giây yên [Bm]bình
Đầu non cuối [G]gió
Người còn là [F#m]mây viễn du
Để lại đằng [Em]sau tiếng [F#m]ai thở [Bm]dài.

Đánh giá