BỤI PHẤN – GUITAR SOLO FINGERSTYLE TAB

Lời bài hát:
Khi Thầy viết bảng 
bụi phấn rơi rơi. 
Có hạt bụi nào 
rơi trên bục giảng 
Có hạt bụi nào 
vương trên tóc Thầy … 

Em yêu phút giây này 
Thầy em, tóc như bạc thêm 
bạc thêm vì bụi phấn 
đã cho em bài học hay 
Mai sau lớn, nên người 
Làm sao, có thể nào quên ? 
Ngày xưa Thầy dạy dỗ 

khi em tuổi còn thơ …
Đánh giá
Exit mobile version