Bèo dạt mây trôi – Cảm âm Kalimba, sáo trúc, Tab Kalimba


Đồ đồ, son son… lá son son…!
Bèo dạt, mây trôi… chốn xa xôi…
Mi mi, mi són đồ..đô sòn, son fa mì fa son, mi mi… mi són đồ…đô sòn.
Em ơi, anh vẫn đợi…bèo dạt, mây ý y ỳ trôi, chim ca… tang tính tình… cá lội.

Đồ đồ rê mí mí,mi mi rê đồ, rê mí rê mí són..đô sòn..đô sòn rế đô.
Ngậm…! một tin trông, hai tin đợi, ba bốn… tin chờ… sao chẳng thấy đâu.
Đồ đồ son son, lá son son, mi mi…mi rề mi són đồ…đô sòn
Một mảnh trăng treo, suốt đêm thâu, em ơi… trăng đã ngã… ngang đầu..
Son son mì fa…son…mi mi, mi rề mi són đồ…đô sòn
Thương nhớ… ai… sương rơi, đêm sắp tàn… trăng tà.
sòn đô đô rê mí mí…rề mí…mí đồ. Rê mí rê mí són đô sòn, đô sòn rế đô
Cành tre đu trước ngõ… là gió… la đà, em vẫn.. mong chờ, sao chẳng thấy đâu..
rề rề, son son, lá son son…mi mi…mi rề mi són đồ đồ sòn
Ngày ngày, ra trông, chốn xa xăm… em ơi… anh vẫn đợi mỏi mòn.
mi…mi…mi rề mi..mi són đồ…đô sòn..
Ra… trông… sao sa… tang tính tình… cá vờn.
sòn rê rê mí mí…rề mí…mí đồ, rê mí đô sòn, đô sòn rế đô
Người đi xa có nhớ… là nhớ… ai ngồi, trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu..
đồ đồ…son son…lá son son, mi mi, mi són đồ, đô sòn
Mỏi mòn… đêm thâu… suốt năm canh, em ơi, anh vẫn đợi, mỏi mòn.
son fa mì…fa son…mi mi, mi rê đồ, đồ sòn
Thương nhớ… ai… chim ơi, cho hộ, đôi lời.
là đô đô mí mí…rề mí…mí đồ, rê mí đô sòn…đô sòn rế đô
Người đi xa có nhớ… là nhớ… ai ngồi, trông cánh chim trời… sao chẳng thấy đâu.
là đô đô mí mí…rề mí…mí đồ, rê mí đô sòn…đô sòn rế đô
Người đi xa có nhớ… là nhớ… ai ngồi, trông cánh chim trời… sao chẳng thấy đâu.
Đánh giá