Bên đời hiu quạnh – Trịnh Công Sơn | TAB Guitar PDF

Hình ảnh có liên quan
Download TABLời bài hát:
Một lần chợt nghe
quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi
nghe tiếng rất nhu mì

Lòng thật bình yên
mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi
ngồi hát bao giờ
Rồi một lần kia
khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên
thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên
mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi
ngồi khóc bao giờ
Đường nào quạnh hiu
tôi đã đi qua
Đường về tình tôi
có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên
lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh
ồ phố xa lạ
Đường nào dìu tôi
đi đến cơn say
Một lần nằm mơ
tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi
lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra
ồ nắng lên rồi
Đường nào dìu tôi
đi đến cơn say
Một lần nằm mơ
tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi
lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra

ồ nắng lên rồi
Đánh giá