Bài tập Luyện Ngón Guitar – Tuần 52 (Guitar Aerobic) | Luyện ngón trong 365 ngày

Tab Bài tập tuần 52:


Chúc mừng bạn đã hoàn thành chuỗi bài viết luyện ngón trong 365 và tôi tin chắc rằng kỹ năng của bạn đã được cãi thiện vô cùng đáng kể so vói khi bạn mới bắt đầu tập rồi đúng không !
Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là tất cả, quá trình luyện tập Guitar không có 1 cái đích nên hay tiếp tục luyện tập và cãi thiện hơn nữa nhé !
Chúc các bạn luyện tập thành công
Đánh giá