Bài tập giúp Đánh Nhanh và Chuẩn khi solo guitar

   Bài tập giúp các ngón tay nhuẫn nhuyễn, độc lập với nhau,tách được các cơ của các ngón tay ra, giúp cho 2 tay linh hoạt hơn, chính xác và nhanh hơn.Các bài tập này giống như những bài tập thể dục tay nên càng tập càng nhiều càng tốt.

Kết quả hình ảnh cho solo guitar
Đánh giá