Bài 63: Tập ghép điệu Slow rock với Valse, làm quen với hợp âm đảo bass với Không còn mùa thu

Chia sẻ bởi Fb.com/TabGuitarFree

Để Download tài liệu của khóa học này, các bạn inbox vào Facebook của TabGuitarFree để nhận.

Đánh giá