Bài 38: Làm quen với hợp âm màu ( Dm7 và G B ) và tập chặt Disco với Anh không đòi quà

Chia sẻ bởi Fb.com/TabGuitarFree

Để Download tài liệu của khóa học này, các bạn inbox vào Facebook của TabGuitarFree để nhận.

Đánh giá