Bài 21: Hallelujah với Em và hòa âm dài không cố định