Bài 2: Guitar đệm hát là gì – Làm quen với nhịp phách