Bài 10: Phân tích giai điệu đơn, hướng dẫn đập nhịp và thực hành các nốt Trắng, Tròn, Đen (Phần 2)

Tài liệu của bài 10 tại đây
Facebook: fb.com/tabguitarfree

Đánh giá