Bạc phận (Jack & K-ICM) – Cảm âm Sáo trúc, Cảm âm Kalimba


Cảm âm Bạc Phận:

Ai gieo tình này, ai mang tình này, để lệ trên khóe mi cay 
RÊ RÊ ĐÔ LA LA, ĐÔ ĐÔ LA SOL SOL, FA SOL LA SIB LA , LA
Ai đưa về nhà, ai cho ngọc ngà, giờ người xa cách ta 
RÊ RÊ ĐÔ la la, ĐÔ ĐÔ la sol sol, fa sol la sib la
Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo 
RÊ RÊ ĐÔ RÊ LA ĐÔ3 RÊ ĐÔ RÊ ĐÔ
Hồn nhiên cài hoa mái đầu
ĐÔ RÊ ĐÔ RÊ FA ĐÔ-la 
Dòng người vội vàng em hóa thân đời bẽ bàng 
RÊ RÊ ĐÔ RÊ LA ĐÔ3 RÊ ĐÔ RÊ ĐÔ
Rời xa tình anh năm tháng …
ĐÔ RÊ ĐÔ RÊ SOL LA
[Điệp Khúc] 
Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong 
SOL LA SOL FA RÊ LA ĐÔ3 RÊ FA-SOL
Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu 
SOL LA ĐÔ3 LA LA SOL LA ĐÔ3 RÊ SOL FA
Trong nỗi đau anh mệt nhoài 
SOL LA SOL FA RÊ RÊ 
Trong phút giây anh tìm hoài
SOL LA SOL FA MI MI
Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương 
SOL LA SOL FA MI MI la ĐÔ RÊ FA RÊ 

Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu 
SOL LA SOL FA RÊ RÊ LA ĐÔ3 RÊ FA SOL 
Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li 
SOL LA ĐÔ3 LA LA , SOL LA ĐÔ3 RÊ SOL FA 
Hoa vẫn rơi bên thềm nhà 
SOL LA SOL FA RÊ RÊ
Lá xát xơ đi nhiều và 
SOL LA SOL FA MI MI 
Anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau … 
SOL LA SOL FA MI MI la la ĐÔ RÊ FA RÊ
[Đoạn 2]
Thoáng thoáng, ngày miêng mang, giờ con nước dài thênh thang 
LA LA , RÊ SOL SOL, FA SOL SOL RÊ FA SOL
Không trách, người không thương, mà hương tóc còn vương vương 
LA LA , RÊ SOL SOL, FA SOL SOL RÊ FA FA

Giờ em ở nơi khuê phòng 
FA SOL LA SOL FA RÊ
Ngày mai nữa em theo chồng 
FA SOL LA SOL FA RÊ
Và tô má em thêm hồng ôi đớn đau lòng ôi đớn đau lòng 
FA SOL LA SOL FA RÊ , FA SOL FA RÊ, FA SOL FA RÊ
Bình minh dẫn em đi rồi 
FA SOL LA SOL FA RÊ
Vòng xoay bánh xe luân hồi 
FA SOL LA SOL FA RÊ
Hoàng hôn khuất sau lưng đồi ôi vỡ tan rồi ôi vỡ tan rồi! 
FA SOL LA SOL FA RÊ , FA SOL FA RÊ, FA SOL FA RÊ
Một ngày buồn mây tím, em về thôn làng … 
RÊ RÊ RÊ LA ĐÔ3 , RE ĐÔ RÊ ĐÔ 
Mẹ cha của em vỡ òa …
ĐÔ RÊ ĐÔ RÊ FA ĐÔ la 
Giọt lệ chạnh lòng em khóc, thương người sang đò
RÊ RÊ RÊ LA ĐÔ3 , RE ĐÔ RÊ ĐÔ 
Hồng nhan bạc phận – sóng gió! 
ĐÔ RÊ ĐÔ RÊ FA SOL LA
[Điệp khúc]
Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong 
SOL LA SOL FA RÊ LA ĐÔ3 RÊ FA-SOL
Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu 
SOL LA ĐÔ3 LA LA SOL LA ĐÔ3 RÊ SOL FA
Trong nỗi đau anh mệt nhoài 
SOL LA SOL FA RÊ RÊ 
Trong phút giây anh tìm hoài
SOL LA SOL FA MI MI

Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương 
SOL LA SOL FA MI MI la ĐÔ RÊ FA RÊ 
Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu 
SOL LA SOL FA RÊ RÊ LA ĐÔ3 RÊ FA SOL 
Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li 
SOL LA ĐÔ3 LA LA , SOL LA ĐÔ3 RÊ SOL FA 
Hoa vẫn rơi bên thềm nhà 
SOL LA SOL FA RÊ RÊ
Lá xát xơ đi nhiều và 
SOL LA SOL FA MI MI 
Anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau … 
SOL LA SOL FA MI MI la la ĐÔ RÊ FA RÊ
Đánh giá