Đau Đầu ( Isaac ) – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Kalimba

Cảm âm Đau Đầu:

[Verse 1:]
Bao nhiêu lâu ta cứ ngủ quên
Do2 do2 do2 do2 do2 la do2
Tìm hoài trong giấc mộng dài nơi đó em đang tồn tại
Sol sol la si sol sol la si sol sol mi mi
Cứ nhớ mãi quá khứ buồn đau
Do2 do2 do2 do2 do2 la si…la sol
Mà cũng chẳng để làm gì ta chẳng là gì của nhau
Sol la si sol sol sol, la si sol sol mi la
Nếu như mai sau này lỡ yêu ai như vậy 
Mi2 re2 do2 do2 la, mi2 re2 do2 do2 sol
Có lẽ ta không thể quên đi tháng năm buồn 
Re2 re2 do2 do2 la re2 re2 mi2 re2 do2
Lắm khi cơn đau đầu không biết phải ra sao 
Mi2 re2 do2 do2 la, re2 mi2 do2 re2 re2 
Baby i still love you 
Re2 mi2 re2 do2 do2
Baby I still love you 
Re2 mi2 re2 do2 do2..re2 mi2
[Chorus:]
Thôi hay là ta cứ yêu tạm một người để vơi nỗi đau 
Fa2 fa2 mi2 fa2 sol2 fa2 la la la la si re2 do2
Tại sao ta cứ đau đầu khi phải cố quên một người 
Do2 re2 re2 la2 sol2 do2 re2 mi2 mi2 re2 do2 do2
Nhưng một khi đã yêu rồi không nên nhìn về phía sau 
Fa2 mi2 fa2 sol2 fa2 la la la sol si re2 do2 
Một lần nữa sẽ đau đầu khi phải cố quên một người 
Do2 re2 mi2 la2 sol2 re2, re2 mi2 mi2 re2 do2 do2
Có chắc sẽ hết đau đầu (repeat)
Re2 mi2 re2 mi2 do2 la
[Verse 2]
Chẳng lẽ cứ thế ngồi chờ
Si do2 do2 do2 sol la
Đầu thật đau cứ ngẫm nghĩ vu vơ
Sol la do2 re2 re2 re2 do2 do2..re2
Mỗi sớm thức giấc mệt nhoài 
La si si si sol sol
Phải bao lâu cơn đau mới nguôi ngoai?
Sol la re2 re2 re2 mi2 re2 do2
Đánh giá