Anh sẽ quay về -Trịnh Định Quang | Cảm Âm Kalimba, Kalimba Tab, Sáo Trúc

Kết quả hình ảnh cho Anh sẽ quay về trịnh đình quang

Mi Sol La La Sol Mi Rê Sol Sol 

Mi Sol La Si La Sol Mi Rê Đô Rê 

Mi Rê Đô Là Rê Rê 

Mi Rê Đô Là Sol Sol 

Mi Sol La La Si La Sol 

Mi Sol La La Sol Mi Rê Sol Sol 

Mi Sol Sol La Si Si La Sol Đô Rê 

Mi Rê Đô Là Rê Rê 

Mi Rê Đô Là Sol Sol 

Mi Sol La La Si Đố Mí 

Đố Mí Rế Sól Sól Rế Mí 

Mí Rế Đố La Đố Mi 

Mi Đố La Mi Rế Đố Mí Rế Sól Sól Rế Mí 

Đố Mí Rế Sól Sól Rế Mí 

Mí Rế Đố La Đố Mi 

Mi Đố La Mi Rế Si Đố Si La

Lời bài hát: Anh Sẽ Quay Về
Cười đi em dẫu cho mình cần phải chia ly 

Dù sao đi nữa chúng ta vẫn là của nhau 

Hứa với anh sẽ tin anh 

Hứa đi em chờ mong anh 

Mình sinh ra là để cho nhau. 


Dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi 

Làm sao anh không nhớ… nhớ baby của anh 

Mới đây sao mình xa nhau 

Đó cũng chỉ là thử thách 

Để mai sau mình yêu nhau hơn. 


[ĐK:] 

And I will be back for you 

Em hãy chờ và hãy đợi 

Dù sông cạn, dù biển cạn 

Vì thương anh vẫn sẽ quay về. 


And you will be back for me 

Anh vẫn chờ và sẽ đợi 

Dù nước chảy, dù đá mòn 

Anh vẫn chung tình.

Đánh giá