Anh Là Ai – Phương Ly | Tab Guitar PDF

Hình ảnh có liên quan

Lời bài hát:
Anh là ai nỗi nhớ khôn nguôi là anh 
Mưa phùn rơi từ nơi quá khứ như đưa về đâu 
Tôi đang ở đây cơn mưa làm rơi ướt vai vì ai.. vì sao? 
Giờ anh ở đâu? 


Anh là ai ngày mai nếu bước chân tôi cô đơn về 
Anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi 
Từ khi nào biết yêu rồi 
Từ lâu tôi muốn nói về anh. 

Anh là ai? 
Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ 
Anh là ai? 
Đã giết chết hết bao hy vọng 
Anh là ai? 
Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh 

Anh là ai? 
Khiến phút chốc trái tim rung động 
Anh là ai? 
Mang yêu thuơng theo sau dường như 
Lang thang trôi đi đâu tìm kiếm 

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đau 
Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ. 

Ver. 2 

Anh là ai ngày mai nếu bước chân tôi cô đơn về 
Anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi 
Từ khi nào biết yêu rồi 
Từ lâu tôi muốn nói về anh. 

Anh là ai? 

Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ 
Anh là ai? 
Đã giết chết hết bao hy vọng 
Anh là ai? 
Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh. 

Anh là ai? 
Khiến phút chốc trái tim rung động 
Anh là ai? 
Mang yêu thuơng theo sau dường như 
Lang thang trôi đi đâu tìm kiếm 

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đâu 
Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ. 

Khiến nước mắt khẽ rơi rơi nhẹ (là ai khiến nước mắt em phải rơi) 
Đã giết chết hết bao hy vọng (anh là ai..) 
Chắc có lẽ vẫn như xưa chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh (mỗi tôi vẫn yêu) 

Khiến phút chốc trái tim rung động (con tim em yêu anh mất rồi) 
Mang yêu thuơng theo sau dường như 
Lang thang trôi đi đâu tìm kiếm 

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đâu 
Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ.

Đánh giá