Âm Giai và Áp Dụng Vào SOLO – Haketu

Âm giai rất quan trọng. Ở guitar, âm giai khó hơn vì các bạn cần phải nhớ thế tay và dạng hình của âm giai.
Đánh giá