Ai Đưa Em Về (TIA ft. Lê Thiện Hiếu) – Cảm Âm Sáo Trúc


Cảm Âm Ai Đưa Em Về:

Đêm nay ai đưa em về
M2 m2 m2 m2 r2 d2
Đường khuya sao trời lấp lánh
Sol d2 d2 si d2 r2
Đêm nay ai đưa em về
R2 r2 r2 r2 d2 si
Mắt em sao chiếu long lanh
La sol sol la sol sol
Đêm nay khi em đi rồi
M2 m2 m2 m2 r2 d2
Đường khuya riêng một mình tôi
Sol d2 d2 si d2 r2
Đêm nay khi em đi rồi
R2 r2 r2 r2 d2 si
Tôi về đếm bước lẻ loi
la sol si r2 sol d2
[Điệp khúc:]
Người yêu ơi trong tình muộn
Do2 f2 f2 f2 la la
Người yêu ơi trong tình buồn
Do2 mi2 mi2 mi2 sol sol
Trọn tình yêu ta đã cho nhau
Si do2 re2 re2 mi2 re2 re2
Hãy quên niềm đau
la2 sol2 fa2 sol2
Thời gian ơi xin dừng lại
Do2 f2 f2 f2 la la
Thời gian ơi xin dừng lại
Do2 mi2 mi2 mi2 sol sol
Cho đôi tình nhân
Re2 re2 do#2 re2
Yêu trong muộn màng
Fa#2 fa#2 mi2 re2
Đừng khóc ly tan
Re2 la2 sol2 sol2
Đánh giá