“8 chữ có” (Lê Cát Trọng Lý) trên Em (Surf Ballad)

Bài 18: “8 chữ có” (Lê Cát Trọng Lý) trên Em (Surf Ballad)Video này nằm trong khóa học Guitar Fingerstyle Cơ bản của Haketu (Share miễn phí) : https://www.guitarshare.vn/2019/04/khoa-hoc-guitar-fingerstyle-co-ban.html
Đánh giá