Một số thế tay của guitar cổ điển khi chơi fingerstyle

Bài 13: Một số thế tay của guitar cổ điển khi chơi fingerstyleVideo này nằm trong khóa học Guitar Fingerstyle Cơ bản của Haketu (Share miễn phí) : https://www.guitarshare.vn/2019/04/khoa-hoc-guitar-fingerstyle-co-ban.html
Đánh giá
Exit mobile version