Huyền Thoại Mẹ (Trịnh Công Sơn) – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Kalimba

Cảm âm Huyền Thoại Mẹ:

Đêm chong đèn ngồi nhớ lại,
La-La-Sol-Mi -Mi,Sol-Rê
Từng câu chuyện ngày xưa…
Rê-Mi-Rê-Mi-La…
Mẹ về đứng dưới mưa,
La-Do2-Mi2-Mi2-Ri2
Che đàn con nằm ngủ.
Re2-Do2-Re2 -Do2,La-Mi.
Canh từng bước chân thù,
Xi-La-Xi-La,Sol-Re
Mẹ ngồi dưới cơn mưa…
Re-Mi-Xi -Ls,Sol-Sol…
Mẹ lội qua con suối,
La-La-Re2-Re2-Mi2
Dưới mưa bom không ngại
Mi2-Re2-Do2-La-Mi
Mẹ nhẹ nhàng đưa lối
Mi-Mi-Xi-Do2-Re2
Tiễn con qua núi đồi.
Re2-Do2-Xi-La-Re.
Mẹ chìm trong đêm tối
Re-Mi-La-Re2-Mi2
Gió mưa, tóc che lối con đi…
Fa2,Mi2-Re2, -Mi2,Re2 -Do2 -Re2-Do2-Xi…
Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
La-La-Sol-Mi -Mi,Sol-Re
Từng câu chuyện ngày xưa…
Re-Mi-Re-Mi-La…
Mẹ về đứng dưới mưa
La-Do2-Mi2-Mi2-Re2
Che từng căn hầm nhỏ
Re2-Do2-Re2 -Do2,La-Mi.
Xoá sạch vết con về
Xi-La-Xi-La,Sol-Re
Mẹ ngồi với cơn mưa..
Re-Mi-Xi -La,Sol-Sol…
Mẹ là gió uốn quanh, Trên đời con thầm lặng.
La-Do2-Mi2-Mi2-Re2, -Re2-Do2-Re2-Do2,La-Mi
Trong câu hát thanh bình, Mẹ làm gió mong manh.
Xi-La-Xi-La,Sol-Re, -Re-Mi-Xi -La,Sol-La…
Mẹ là nước chứa chan, Trôi đời con thầm lặng.
La-Do2-Mi2-Mi2-Re2, -Re2-Do2-Re2-Do2,La-Mi
Cho đời mãi trong lành, Mẹ chìm dưới gian nan..
Xi-La-Xi-La,Sol-Re, -Re-Mi-Xi -La,Sol-La…
(Đêm chong đèn ngồi nhớ lại,
La-La-Sol-Mi -Mi,Sol-Re
Từng câu chuyện ngày xưa…
Re-Mi-Re-Mi-La…)
Đánh giá
Exit mobile version